Kiedy stosuje się oznakowanie poziome?

Oznakowanie poziome to inaczej wszelkie oznaczenia malowane na nawierzchni dróg, czyli symbole, linie, napisy, które są zarazem znakami drogowymi. Mogą one występować samodzielnie, jednak część z nich występuje także w połączeniu ze znakami pionowymi. Głównym celem tego typu oznakowań jest przede wszystkim utrzymanie bezpieczeństwa na drodze, ale znaki poziome wspomagają także całą organizację ruchu drogowego, dlatego są niezbędne zarówno w przypadku dróg krajowych czy wojewódzkich, jak i powiatowych i gminnych. Pełnią na drodze bardzo ważną funkcję, informują kierowców o tym, jak w danym miejscu prowadzony jest ruch drogowy, dlatego tak istotne jest, żeby oznakowanie poziome dróg było wykonane prawidłowo, z zachowaniem wszelkich zasad. Znaki poziome występują w barwie żółtej lub białej - w przypadku pojawienia się obu na jezdni, należy kierować się informacją przekazywaną przez żółte oznaczenia.

Oznakowanie poziome

Rodzaje oznakowania poziomego

W przypadków znaków drogowych poziomych najczęściej mamy do czynienia z liniami, strzałkami oraz symbolami, choć zdarzają się także symbole specjalne. Zależnie od rodzaju oznakowania poziomego, pełnią różne funkcje: prowadzącą replica high end watchesapply now, segregującą, ostrzegawczą, informującą, zakazującą lub nakazującą. Wszystkie znaki i symbole poziome usprawniają ruch drogowy i pomagają kierowcom zachować odpowiednie bezpieczeństwo. Kiedy oznakowania poziomego nie ma w miejscu, które stanowi potencjalne niebezpieczeństwo, zagrożenie dotyczy wszystkich uczestników ruchu drogowego, dlatego istotne jest, aby organ zarządzający drogami podejmował odpowiedzialne decyzje w zakresie oznaczeń.
Skontaktuj się z nami
+48 505 189 131

Kiedy stosuje się oznakowanie poziome dróg?

Jak już wspomnieliśmy, oznakowanie poziome występuje w przypadku wszystkich dróg, różni się natomiast jego zakres. W przypadku dróg krajowych i wojewódzkich wszystkie powierzchnie powyżej szerokości 6m podlegają oznakowaniu, jeśli chodzi o linie segregacyjne i krawędziowe.

W przypadku dróg węższych niż 6m można wprowadzić linie krawędziowe jedynie w miejscach niebezpiecznych, o czym decyduje zarządzający. Jeśli chodzi o drogi powiatowe i gminne, także zarządzający decyduje o tym, czy wprowadzić oznakowania poziome i może ograniczyć je do miejsc niebezpiecznych, czyli skrzyżowań, przejść dla pieszych i rowerzystów, przejazdów kolejowych i tramwajowych, łuków poziomych i pionowych, tuneli oraz dojazdów do nich.

Oznakowanie poziome stosuje się jednak nie tylko w przypadku dróg, ale także miejsc takich jak hala produkcyjna, magazyn czy parking - ich główną rolą także jest zapewnienie bezpieczeństwa w tych miejscach oraz wprowadzenie porządku w ruchu. Oznakowanie poziome magazynu lub hali produkcyjnej sprawia, że praca staje się łatwiejsza i lepiej zorganizowana, ale przede wszystkim bezpieczna dla pracowników.